Title: Ilustrace a přebal knihy Zbabělci - Josef Škvorecký
Other Titles: The illustrations and the cover for the book The Cowards by Josef Škvorecký
Authors: Nová, Renáta
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Hodonský František, Prof. akad. mal.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37826
Keywords: ilustrace;knižní design;kresba;typografie;česká literatura
Keywords in different language: illustration;book design;drawing;typography;czech literature
Abstract: Bakalářská práce se věnuje tvorbě souboru deseti ilustrací a přebalu ke knize Zbabělci Josefa Škvoreckého a realizaci makety této knihy. Ilustrace jsou řešeny formou kombinované techniky - kresby a počítačové grafiky. Teoretická část práce je věnována definici i stručnému vývoji knižní ilustrace a představení knihy Zbabělci a Josefa Škvoreckého. Praktická část rozebírá inspirační zdroje práce, zvolenou techniku, provedení jednotlivých ilustrací a zhotovení makety.
Abstract in different language: The bachelor thesis is devoted to the creation of the set of 10 illustrations and the book cover of The Cowards of Josef Škvorecký and the realization of the dummy of the book. The illustrations are created in the form of a combined technique - drawings and computer graphics. The theoretical part is devoted to the definition and development of book illustrations and the presentation of The Cowards and Josef Škvorecký. The practical part analyzes the inspirational sources of the Bachelor thesis, the chosen technique, the implementation of the individual illustrations and the making of the dummy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_renata_nova.pdfPlný text práce3,91 MBAdobe PDFView/Open
NOVA_posudek_vedouci_Polacek_2019.pdfPosudek vedoucího práce118,89 kBAdobe PDFView/Open
NOVA_posudek_oponent_Hodonsky_2019.pdfPosudek oponenta práce101,46 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Nova Renata_2019.pdfPrůběh obhajoby práce501,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37826

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.