Title: Ošetřovatelská péče v geriatrii
Other Titles: Nursing care in gerontology
Authors: Marková, Marie
Advisor: Fremrová, Vladimíra
Referee: Mihalyová, Michaela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3784
Keywords: ošetřovatelská péče;geriatrie;gerontologie;stáří;stárnutí;potřeby nemocného
Keywords in different language: nursing care;geriatrics;gerontology;old age;ageing;patiens needs
Abstract: Bakalářská práce pojednává o problematice geriatrie. Teoretická část informuje o stárnutí, stáří, nemocnosti a nejčastějším onemocněním ve stáří, geriatrickém hodnocení, geriatrických syndromech a ošetřovatelské péči v geriatrii. Praktická část zahrnuje kasuistiku nemocného seniora a jeho potřeby v ošetřovatelském procesu
Abstract in different language: The thesis deals with problems of geriatrics. The theoretical part of the information on aging, old age, sickness and the most common disease in old age, geriatric assessment, geriatric syndromes, and nursing care in geriatrics. The practical part includes casuistry ill elderly and their needs in the nursing process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Markova.jpgPosudek vedoucího práce110,48 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Markova.zipPosudek oponenta práce241,7 kBZIPView/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Markova.jpgPrůběh obhajoby práce109,78 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.