Název: Ošetřovatelská péče v geriatrii
Další názvy: Nursing care in gerontology
Autoři: Marková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Fremrová, Vladimíra
Oponent: Mihalyová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3784
Klíčová slova: ošetřovatelská péče;geriatrie;gerontologie;stáří;stárnutí;potřeby nemocného
Klíčová slova v dalším jazyce: nursing care;geriatrics;gerontology;old age;ageing;patiens needs
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o problematice geriatrie. Teoretická část informuje o stárnutí, stáří, nemocnosti a nejčastějším onemocněním ve stáří, geriatrickém hodnocení, geriatrických syndromech a ošetřovatelské péči v geriatrii. Praktická část zahrnuje kasuistiku nemocného seniora a jeho potřeby v ošetřovatelském procesu
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with problems of geriatrics. The theoretical part of the information on aging, old age, sickness and the most common disease in old age, geriatric assessment, geriatric syndromes, and nursing care in geriatrics. The practical part includes casuistry ill elderly and their needs in the nursing process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Markova.jpgPosudek vedoucího práce110,48 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Markova.zipPosudek oponenta práce241,7 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Markova.jpgPrůběh obhajoby práce109,78 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3784

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.