Název: Nefarmakologické tlumení bolesti v průběhu porodu
Další názvy: Non farmacology pain absorbing during childbirth
Autoři: Beranová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Brázdová, Lucie
Oponent: Kašová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3785
Klíčová slova: porod;bolest;nefarmakologický tišení;rodička
Klíčová slova v dalším jazyce: birth;pain;nonpharmacological relief;woman in labour
Abstrakt: V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala : alternativní medicínou a rolí porodní asistentky za porodu. V dalších kapitolách popisuji různé druhy alternativních metod. Praktická část obsahuje výsledky kvantitativního výzkumu, který byl zpracován formou dotazníku. Všechna data jsou vyhodnocena a zanesena do grafů.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part of the thesis I focused on: Alternative medicine and the role of midwife for the birth. The following chapters describe various types of alternative methods. The practical part contains the results of quantitative research, which was prepared using a questionnaire. All data are evaluated and recorded in the charts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Marie Beranova.pdfPlný text práce485,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Beranova.jpgPosudek vedoucího práce126,25 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Beranova.zipPosudek oponenta práce155,7 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Beranova.jpgPrůběh obhajoby práce113,85 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3785

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.