Title: Nefarmakologické tlumení bolesti v průběhu porodu
Other Titles: Non farmacology pain absorbing during childbirth
Authors: Beranová, Marie
Advisor: Brázdová, Lucie
Referee: Kašová, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3785
Keywords: porod;bolest;nefarmakologický tišení;rodička
Keywords in different language: birth;pain;nonpharmacological relief;woman in labour
Abstract: V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala : alternativní medicínou a rolí porodní asistentky za porodu. V dalších kapitolách popisuji různé druhy alternativních metod. Praktická část obsahuje výsledky kvantitativního výzkumu, který byl zpracován formou dotazníku. Všechna data jsou vyhodnocena a zanesena do grafů.
Abstract in different language: In the theoretical part of the thesis I focused on: Alternative medicine and the role of midwife for the birth. The following chapters describe various types of alternative methods. The practical part contains the results of quantitative research, which was prepared using a questionnaire. All data are evaluated and recorded in the charts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Marie Beranova.pdfPlný text práce485,36 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Beranova.jpgPosudek vedoucího práce126,25 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Beranova.zipPosudek oponenta práce155,7 kBZIPView/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Beranova.jpgPrůběh obhajoby práce113,85 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3785

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.