Název: Vliv prenatální přípravy na průběh těhotenství, porodu a šestinedělí
Další názvy: Effect of prenatal preparation for pregnancy, childbirth and puerperium
Autoři: Černá, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Sosnovcová, Lenka
Oponent: Ratislavová, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3786
Klíčová slova: předporodní příprava;těhotenství;porod;šestinedělí;kojení;péče o novorozence
Klíčová slova v dalším jazyce: antenatal prepartion;pregnancy;childbirth;puerperium;breast-freeding;care of newborn
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vlivem prenatální přípravy na průběh těhotenství, porodu a šestinedělí. V teoretické části je zaměřena na průběh a vedení předporodní přípravy. Tato část zasahuje do historie až po rozvoj na českém území. Práce je rozdělena na témata, která jsou nejdůležitější k přípravě matky, ale i partnera či blízké osoby k těhotenství, k porodu a šestinedělí. Praktická část práce se zabývá kvalitativním výzkumem. Porovnává mezi sebou čtyři ženy, které navštěvovaly předporodní přípravu, jak s partnerem či bez partnera. Hlavním cílem je zjistit, zda jsou těhotné ženy z předporodní přípravy dostatečně připravené na průběh těhotenství, porodu a šestinedělí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the prenatal preparation influence on the pregnancy progress, child delivery and puerperium. The theoretical part is focused on the progress and guidance of the prenatal preparation. This part includes the history and the development in the Czech Republic. This thesis is divided into the topics, which are in my opinion, the most important for the preparation of the pregnancy, delivery and puerperium not only for the mother but also father or other relatives. The practical part of this thesis is focused on a qualitative research. It compares four women who attended prenatal preparation with or without a partner. The main aim of this thesis is to find out if the pregnant women, attending this course, are well prepared for the whole pregnancy process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Cerna.jpgPosudek vedoucího práce122,24 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Cerna.jpgPosudek oponenta práce110,93 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Cerna.jpgPrůběh obhajoby práce107,94 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3786

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.