Title: Historické proměny mateřství napříč třemi generacemi
Other Titles: Historical transformations of motherhood across the three generations
Authors: Dítětová, Lucie
Advisor: Kašová, Lucie
Referee: Lorenzová, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3787
Keywords: porodní asistence;poradna pro těhotné;mateřství;novorozenec;porodní asistentka;předporodní příprava;šestinedělí;ženská sestra
Keywords in different language: delivery assistance;clinics for pregnant women;maternity;newborn child;midwife;pre-delivery preparation;puerperium;nurse
Abstract: Bakalářská práce se skládá z teoretické části a diskuze. Je zde popsán historický přehled vývoje mateřství. V hlavní části práce porovnávám změny mateřství mezi 3. generacemi 20. a 21. století ve vybraných okruzích, kterými jsou těhotenství, porod, šestinedělí a péče o novorozence. V samotném závěru celé práce se věnuji analýze dat a jejich interpretaci, kterou doplňuji o diskuzi nad výsledky a doporučením pro praxi.
Abstract in different language: The thesis consists of a theoretical part and a discussion. A historical survey of a maternity development is described here. In the main part of the thesis I compare changes of maternity between the third generations of the 20th and the 21st centuries in the selected topics which are pregnancy, childbirth, puerperium and newborn child care. At the very end of the thesis I pay my attention to the data analysis and their interpretation which is followed by a discussion over the results and recommendation for the practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakalarskaPraceDitetovaLucie.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Ditetova.jpgPosudek vedoucího práce106,53 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Ditetova.jpgPosudek oponenta práce142,63 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Ditetova.jpgPrůběh obhajoby práce112,15 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3787

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.