Název: Inkontinence a péče porodní asistentky
Další názvy: Incontinence and care of midwife
Autoři: Hrubá, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Degťarová, Silvie
Oponent: Kašová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3788
Klíčová slova: inkontinence;prevence;léčba;edukace
Klíčová slova v dalším jazyce: incontinence;prevention;therapy;education
Abstrakt: Tato bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na vysvětlení fyziologie vylučování moči, dále popisuje definici a klasifikaci močové inkontinence. Zabývá se příčinami a faktory ovlivňující vznik močové inkontinence, prevencí, diagnostikou a její léčbou. Zaměřuje se také na péči o inkontinentní pacientku. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum. K analýze dat bylo použito dotazníkového šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the theoretical part in this submitted Bachelor Thesis is to explain the physiology of urine excretion, to define and classify the issue of urinary incotinence. The subject matter focuses on causes and factors of the formation of urinary incontinence. The question of prevention, methods of diagnosis and treatment of incontinent patient are also discussed. The practical part consists of the quantitative research. The analysed data were obtained by a questionnaire survey.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Hruba_Tereza_2012.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Hruba.jpgPosudek vedoucího práce140,88 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Hruba.zipPosudek oponenta práce184,79 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Hruba.jpgPrůběh obhajoby práce105,65 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3788

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.