Title: Inkontinence a péče porodní asistentky
Other Titles: Incontinence and care of midwife
Authors: Hrubá, Tereza
Advisor: Degťarová, Silvie
Referee: Kašová, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3788
Keywords: inkontinence;prevence;léčba;edukace
Keywords in different language: incontinence;prevention;therapy;education
Abstract: Tato bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na vysvětlení fyziologie vylučování moči, dále popisuje definici a klasifikaci močové inkontinence. Zabývá se příčinami a faktory ovlivňující vznik močové inkontinence, prevencí, diagnostikou a její léčbou. Zaměřuje se také na péči o inkontinentní pacientku. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum. K analýze dat bylo použito dotazníkového šetření.
Abstract in different language: The topic of the theoretical part in this submitted Bachelor Thesis is to explain the physiology of urine excretion, to define and classify the issue of urinary incotinence. The subject matter focuses on causes and factors of the formation of urinary incontinence. The question of prevention, methods of diagnosis and treatment of incontinent patient are also discussed. The practical part consists of the quantitative research. The analysed data were obtained by a questionnaire survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Hruba_Tereza_2012.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Hruba.jpgPosudek vedoucího práce140,88 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Hruba.zipPosudek oponenta práce184,79 kBZIPView/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Hruba.jpgPrůběh obhajoby práce105,65 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.