Title: Jak předcházet poranění v oblasti perinea při porodu?
Other Titles: How to avoid injury to the perineum during delivery
Authors: Chaloupková, Adéla
Advisor: Goldammerová, Lucie
Referee: Rokytová, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3789
Keywords: perineum;epiziotomie;ruptura;prevence;péče;hojení ran;sutura;edukace
Keywords in different language: perineum;episiotomy;rupture;prevention;care;wound healing;suture;education
Abstract: Bakalářská práce se zabývá prevencí poranění perinea při porodu a nabízí dostupné metody prevence. Kromě toho se zabývá ošetřením, které je důležité již na porodním sále a následnou péči, která má nezastupitelnou roli při hojení rány. Praktická část bakalářské práce se zabývá kvalitativním výzkumem, kde je použit polostandardizovaný rozhovor, který porovnává dvě ženy, jež mají odlišný postoj v přístupu k prevenci poranění v oblasti perinea. Pro úspěšnost preventivních metod je důležitá spolupráce mezi ženou a porodní asistentkou, či porodníkem.
Abstract in different language: This thesis deals with the prevention of perineal trauma during childbirth and offers available methods of prevention. Apart from that it deals with treatment, which is important already in the delivery room and aftercare, which hasan irreplaceable role in wound healing. The practical part of the thesis deals with the qualitative research, where a semi-structured interview (conversation) is used, which compares two women who have a different attitude in the approach to the prevention of injury in the perineal area. For the success of preventive methods is important mutual collaboration between a woman and a midwife or obstetrician.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Adela_Chaloupkova.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Chaloupkova.jpgPosudek vedoucího práce105,11 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Chaloupkova.jpgPosudek oponenta práce116,49 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Chaloupkova.jpgPrůběh obhajoby práce107,33 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3789

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.