Název: Jak předcházet poranění v oblasti perinea při porodu?
Další názvy: How to avoid injury to the perineum during delivery
Autoři: Chaloupková, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Goldammerová, Lucie
Oponent: Rokytová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3789
Klíčová slova: perineum;epiziotomie;ruptura;prevence;péče;hojení ran;sutura;edukace
Klíčová slova v dalším jazyce: perineum;episiotomy;rupture;prevention;care;wound healing;suture;education
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá prevencí poranění perinea při porodu a nabízí dostupné metody prevence. Kromě toho se zabývá ošetřením, které je důležité již na porodním sále a následnou péči, která má nezastupitelnou roli při hojení rány. Praktická část bakalářské práce se zabývá kvalitativním výzkumem, kde je použit polostandardizovaný rozhovor, který porovnává dvě ženy, jež mají odlišný postoj v přístupu k prevenci poranění v oblasti perinea. Pro úspěšnost preventivních metod je důležitá spolupráce mezi ženou a porodní asistentkou, či porodníkem.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the prevention of perineal trauma during childbirth and offers available methods of prevention. Apart from that it deals with treatment, which is important already in the delivery room and aftercare, which hasan irreplaceable role in wound healing. The practical part of the thesis deals with the qualitative research, where a semi-structured interview (conversation) is used, which compares two women who have a different attitude in the approach to the prevention of injury in the perineal area. For the success of preventive methods is important mutual collaboration between a woman and a midwife or obstetrician.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Adela_Chaloupkova.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Chaloupkova.jpgPosudek vedoucího práce105,11 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Chaloupkova.jpgPosudek oponenta práce116,49 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Chaloupkova.jpgPrůběh obhajoby práce107,33 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3789

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.