Title: Porodní plán a možnost jeho uplatnění na porodním sále
Other Titles: Birth plan and the possibility of its application in the delivery room
Authors: Kocmánková, Denisa
Advisor: Sosnovcová, Lenka
Referee: Kašová, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3790
Keywords: porodní plán;porodní asistentka;rodička;normální porod;rutinní postupy
Keywords in different language: birth plan;midwife;mother;natural childbirth;routine procedures
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na uplatnění porodního plánu při normálním fyziologickém porodu. Popisuje, které ženy si porodní plán nejčastěji sestavují a jaké důvody je k tomu vedou. Dále rozebírá nejčastější přání žen v porodním plánu. Praktická část bakalářské práce se zabývá kvalitativním výzkumem, kde je použit polostandardizovaný rozhovor. Obsahuje písemně sepsaný rozhovor s dvěma ženami, které měly porodní plán u sebe a zároveň názory dvou porodních asistentek, které pečovaly o ženy během porodu a pracovaly s jejich porodními plány. Bakalářská práce je zaměřena na důvody, které vedou ženy k sepsání plánu, zda se jejich porodní plán uplatnil a jaké byly jejich pocity po porodu. Také se soustředí na pocity porodních asistentek z porodních plánů žen.
Abstract in different language: This thesis focuses on the application of the birth plan in a normal physiological brith. It describes which women usually compiles the birth plan and what are the reasons for doing so. It describes the most often wishes of women in their birth plans. The practical part of the theis deals with the qualitative resesarch where is a semi-structured interview used. It includes transribed interview with two women who had birth plan on them and also views of two midwives who cared for the women during the childbirth and worked with their birth plans. The thesis is focused on the reasons that lead women to write the plan; whether their birth plan was realised and what were their feelings after the birth. It also focuses on the midwives' feelings about the women's birth plans.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-D.Kocmankova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Kocmankova.jpgPosudek vedoucího práce128,96 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Kocmankova.jpgPosudek oponenta práce100,34 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Kocmankova.jpgPrůběh obhajoby práce113,44 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3790

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.