Title: Poloha plodu koncem pánevním a péče porodní asistentky
Other Titles: The fetus breech position and the midwife´s care
Authors: Kroupová, Petra
Advisor: Hánová, Ivana
Referee: Ratislavová, Kateřina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3792
Keywords: konec pánevní;těhotenství;obrat plodu;porod;psychika ženy
Keywords in different language: breech presentation;pregnancy;external cephalic version;process of birth;woman´s mental state
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vnímáním a prožíváním žen při diagnostikované poloze plodu koncem pánevním. Teoretická část práce popisuje diagnostiku polohy, metody obratu plodu do polohy podélné hlavičkou a doporučené postupy při vedení porodu. Praktická část obsahuje rozhovory s ženami, které prožily porod plodu v poloze koncem pánevním. Zaměřuje se na subjektivní vnímání žen během diagnostiky polohy a během porodu a analyzuje jejich názor na způsob vedení porodu.
Abstract in different language: This final work deals with women´s perception and experience when breech presentation is diagnosed. The theoretical part describes the diagnostics of the bottom-down position (breech presentation), methods of external cephalic version and recommended procedures of the delivery. The practical part contains interviews with women who experienced breech presentation labour. It is focused on women´s subjective perception during diagnostics of the position and during the labour and analyses their opinion of the mode of the delivery.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poloha plodu koncem panevnim a pece porodni asistentky.pdfPlný text práce473,93 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Kroupova.jpgPosudek vedoucího práce99,4 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Kroupova.jpgPosudek oponenta práce108,21 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Kroupova.jpgPrůběh obhajoby práce130,69 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3792

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.