Název: Poloha plodu koncem pánevním a péče porodní asistentky
Další názvy: The fetus breech position and the midwife´s care
Autoři: Kroupová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Hánová, Ivana
Oponent: Ratislavová, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3792
Klíčová slova: konec pánevní;těhotenství;obrat plodu;porod;psychika ženy
Klíčová slova v dalším jazyce: breech presentation;pregnancy;external cephalic version;process of birth;woman´s mental state
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vnímáním a prožíváním žen při diagnostikované poloze plodu koncem pánevním. Teoretická část práce popisuje diagnostiku polohy, metody obratu plodu do polohy podélné hlavičkou a doporučené postupy při vedení porodu. Praktická část obsahuje rozhovory s ženami, které prožily porod plodu v poloze koncem pánevním. Zaměřuje se na subjektivní vnímání žen během diagnostiky polohy a během porodu a analyzuje jejich názor na způsob vedení porodu.
Abstrakt v dalším jazyce: This final work deals with women´s perception and experience when breech presentation is diagnosed. The theoretical part describes the diagnostics of the bottom-down position (breech presentation), methods of external cephalic version and recommended procedures of the delivery. The practical part contains interviews with women who experienced breech presentation labour. It is focused on women´s subjective perception during diagnostics of the position and during the labour and analyses their opinion of the mode of the delivery.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Poloha plodu koncem panevnim a pece porodni asistentky.pdfPlný text práce473,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Kroupova.jpgPosudek vedoucího práce99,4 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Kroupova.jpgPosudek oponenta práce108,21 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Kroupova.jpgPrůběh obhajoby práce130,69 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3792

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.