Název: Sexualita v těhotenství
Další názvy: Sexuality during Pregnancy
Autoři: Netušilová, Václava
Vedoucí práce/školitel: Ratislavová, Kateřina
Oponent: Lorenzová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3794
Klíčová slova: sexualita;těhotenství;partner v těhotenství;sex
Klíčová slova v dalším jazyce: sexuality;pregnancy;partner during pregnancy;sex
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat změny v oblasti sexuality ženy a muže v těhotenství a dozvědět se, zda se zajímají o informace o sexualitě v těhotenství. V teoretické části je popsána sexualita ženy a muže, její vývoj, změny sexuálního života v době těhotenství. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum. K analýze dat bylo použito dotazníkového šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my thesis was to analyze changes in sexuality, men and women in pregnancy and learn whether they are interested in information about sexuality in pregnancy. The theoretical part describes the sexuality between women and men, its evolution, changes in sexual life during pregnancy. The practical part consists of quantitative research. The data analysis was used a questionnaire survey.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Netusilova.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Netusilova.jpgPosudek vedoucího práce108,33 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Netusilova.jpgPosudek oponenta práce147,64 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Netusilova.jpgPrůběh obhajoby práce106,05 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3794

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.