Title: Pohybová aktivita a výživa kojících žen
Other Titles: Movement activity and pregnant women's nutrition
Authors: Nováková, Kateřina
Advisor: Ajglová, Jana
Referee: Lorenzová, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3795
Keywords: Výživa;živiny;pohyb;kojení
Keywords in different language: nutrition;nutrients;movement;breastfeeding
Abstract: Cílem mého výzkumu bylo analyzovat informovanost kojících žen v oblasti výživy a pohybu v době laktace. V teoretické části, kterou mám rozdělenou do dvou tematických celků, výživa a pohyb, jsem se snažila popsat základní pojmy vztahující se k jednotlivým tématům. V části o výživě popisuji základní složky výživy, jejich potřebu pro lidský organismus a jak se tyto potřeby mění v závislosti na kojení. Také jsem se zajímala, jaké potraviny mohou negativně ovlivnit kojené dítě. V druhé části, zaměřené na pohyb v období kojení se zabývám převážně posilovacími cviky na jednotlivé svalové partie a popisuji všeobecná doporučení kojícím ženám pro bezpečné cvičení. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum. K analýze dat bylo použito dotazníkového šetření.
Abstract in different language: The research objective was to analyze the information lactating women in the field of nutrition and movement during lactation. In the theoretical part, which is divided into two thematic groups, nutrition and movement, describes the basic concepts relating to particular topics. In the section on nutrition information on the basic components of nutrition, their need for the human body and what changes occur in the diet depending on breastfeeding. There are also included food, which can affect the baby. The second part, the movement during lactation is focused primarily on strengthening exercises different muscle groups and deals with general recommendations for lactating women safe exercise. The practical part consists of quantitative research. The data analysis was used a questionnaire survey
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace KN.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Novakova.jpgPosudek vedoucího práce116,24 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Novakova.jpgPosudek oponenta práce166,47 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Novakova.jpgPrůběh obhajoby práce109,93 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3795

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.