Název: Pohybová aktivita a výživa kojících žen
Další názvy: Movement activity and pregnant women's nutrition
Autoři: Nováková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Ajglová, Jana
Oponent: Lorenzová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3795
Klíčová slova: Výživa;živiny;pohyb;kojení
Klíčová slova v dalším jazyce: nutrition;nutrients;movement;breastfeeding
Abstrakt: Cílem mého výzkumu bylo analyzovat informovanost kojících žen v oblasti výživy a pohybu v době laktace. V teoretické části, kterou mám rozdělenou do dvou tematických celků, výživa a pohyb, jsem se snažila popsat základní pojmy vztahující se k jednotlivým tématům. V části o výživě popisuji základní složky výživy, jejich potřebu pro lidský organismus a jak se tyto potřeby mění v závislosti na kojení. Také jsem se zajímala, jaké potraviny mohou negativně ovlivnit kojené dítě. V druhé části, zaměřené na pohyb v období kojení se zabývám převážně posilovacími cviky na jednotlivé svalové partie a popisuji všeobecná doporučení kojícím ženám pro bezpečné cvičení. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum. K analýze dat bylo použito dotazníkového šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: The research objective was to analyze the information lactating women in the field of nutrition and movement during lactation. In the theoretical part, which is divided into two thematic groups, nutrition and movement, describes the basic concepts relating to particular topics. In the section on nutrition information on the basic components of nutrition, their need for the human body and what changes occur in the diet depending on breastfeeding. There are also included food, which can affect the baby. The second part, the movement during lactation is focused primarily on strengthening exercises different muscle groups and deals with general recommendations for lactating women safe exercise. The practical part consists of quantitative research. The data analysis was used a questionnaire survey
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace KN.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Novakova.jpgPosudek vedoucího práce116,24 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Novakova.jpgPosudek oponenta práce166,47 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Novakova.jpgPrůběh obhajoby práce109,93 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3795

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.