Název: Těhotenské změny a edukace porodní asistentky
Další názvy: Changes in pregnancy and midwifery education
Autoři: Stögerová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Pokorná, Irena
Oponent: Horová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3797
Klíčová slova: těhotenství;edukace;těhotná žena;plod;porodní asistentka;těhotenské změny
Klíčová slova v dalším jazyce: pregnancy;education;pregnant woman;fetus;midwife;changes in pregnancy
Abstrakt: V mé bakalářské práci jsem se v teoretické části zaměřila na nejčastější těhotenské změny, které ženu provázejí celým obdobím gravidity, a na edukaci těhotné ženy porodní asistentkou. Edukace je záměrná činnost, která vede k procesu průběžného učení se novým věcem a zlepšování dosavadních dovedností. V praktické části jsem se zabývala přístupem porodních asistentek k edukaci jako takové a v druhé řadě také pohledem těhotných žen na edukaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of my thesis is focused on two topics. The first topic is dealing with the most common pregnancy changes which are appearing during a whole proces of gravidity. The second topic is about the education of the pregnant woman by a midwife. I také edukation as an intentional act which leads to the proces of learning and gaining new informaton and also as of thesis. I was concentrating on two topics: the approach of midwives to the education as whole and the view of pregnant women to this king of education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP, PAVLA STOGEROVA.pdfPlný text práce2,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Stogerova.jpgPosudek vedoucího práce164,32 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Stogerova.zipPosudek oponenta práce158,36 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Stogerova.jpgPrůběh obhajoby práce107,07 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3797

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.