Title: Kojení a péče porodní asistentky
Other Titles: Breastfeeding and midwife´s care
Authors: Šampalíková, Eva
Advisor: Ajglová, Jana
Referee: Lorenzová, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3798
Keywords: laktace;kojení;mateřské mléko;problémy při kojení;péče porodní asistentky;šestinedělí
Keywords in different language: lactation;breastfeeding;breast milk;breastfeeding problems;midwife´s care;puerperium
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem: Kojení a péče porodní asistentky. Teoretická část je zaměřena na kompetence a péči porodní asistentky o kojící ženu na všech úsecích jejího působení. Zaobírá se také častými problémy a faktory, které kojení ovlivňují. Vyzdviženy jsou zvláště ty negativní, které by měla porodní asistentka eliminovat a zajistit tak úspěšné kojení. Praktická část, která je průzkumného charakteru, se věnuje především problematice výskytu potíží při kojení u šestinedělek v domácím prostředí.
Abstract in different language: This thesis deals with the theme: Breastfeeding and midwifery care. The theoretical part focuses on the skills of midwives and care of a woman breastfeeding in all areas of its activity. Explores the common problems and factors that affect breastfeeding. The negative ones which should be eliminated by the midwife to ensure successful breastfeeding are highlighted. The practical part, which is an exploratory nature, is primarily devoted to the issue of problems with breastfeeding of puerperas at home.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kojeni a pece porodni asistentky.pdfPlný text práce298,3 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Sampalikova.jpgPosudek vedoucího práce116,35 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Sampalikova.zipPosudek oponenta práce205,18 kBZIPView/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Sampalikova.jpgPrůběh obhajoby práce109,17 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3798

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.