Title: Hypotrofický plod a péče porodní asistenkty
Other Titles: Hypotrofic fetus and the care of midwives
Authors: Šlehoferová, Aneta
Advisor: Špidlenová, Dana
Referee: Hrachovcová, Hana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3799
Keywords: hypotrofický plod;hypotrofický novorozenec;péče o ženu;péče o hypotrofického novorozence
Keywords in different language: hypotrophic fetus;hypotrophic newborn;care of women;care of newborn hypotrophic
Abstract: Bakalářská práce obsahuje dvě části - teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definicí hypotrofického plodu, diagnostikou hypotrofie plodu, léčbou a ukončením těhotenství. V teoretické části je také obsažena definice hypotrofického novorozence, jeho komplikace a péče o hypotrofického novorozence. V praktické části je zpracován kvalitativní výzkum formou rozhovoru.
Abstract in different language: Thesis comprises two parts - theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of hypotrophic fetus, fetalhypotrophy diagnosis, treatment and termination of pregnancy. In the theoretical part also contains the definition of hypotrophic newborn, its complications and care of it. In the practical part of a qualitative research through interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hypotroficky plod a pece porodni asistentky.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Slehoferova.jpgPosudek vedoucího práce105,87 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Slehoferova.zipPosudek oponenta práce248,45 kBZIPView/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Slehoferova.jpgPrůběh obhajoby práce107,44 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3799

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.