Název: Hypotrofický plod a péče porodní asistenkty
Další názvy: Hypotrofic fetus and the care of midwives
Autoři: Šlehoferová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Špidlenová, Dana
Oponent: Hrachovcová, Hana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3799
Klíčová slova: hypotrofický plod;hypotrofický novorozenec;péče o ženu;péče o hypotrofického novorozence
Klíčová slova v dalším jazyce: hypotrophic fetus;hypotrophic newborn;care of women;care of newborn hypotrophic
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje dvě části - teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definicí hypotrofického plodu, diagnostikou hypotrofie plodu, léčbou a ukončením těhotenství. V teoretické části je také obsažena definice hypotrofického novorozence, jeho komplikace a péče o hypotrofického novorozence. V praktické části je zpracován kvalitativní výzkum formou rozhovoru.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis comprises two parts - theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of hypotrophic fetus, fetalhypotrophy diagnosis, treatment and termination of pregnancy. In the theoretical part also contains the definition of hypotrophic newborn, its complications and care of it. In the practical part of a qualitative research through interviews.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
hypotroficky plod a pece porodni asistentky.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Slehoferova.jpgPosudek vedoucího práce105,87 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Slehoferova.zipPosudek oponenta práce248,45 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Slehoferova.jpgPrůběh obhajoby práce107,44 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3799

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.