Název: Stres v práci porodní asistentky na porodním sále
Další názvy: Stress midwifery on delivery room at work
Autoři: Šmídová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Ratislavová, Kateřina
Oponent: Lorenzová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3800
Klíčová slova: stres;stres na pracovišti;projevy stresu;stresor;porodní asistentka;duševní hygiena;zvládání stresu
Klíčová slova v dalším jazyce: stress;stress in workplace;manifestations of stress;stressor;midwife;mental hygiene;managing of stress
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá stresem v práci porodní asistentky na porodním sále. V úvodu práce je stručná historie stresu, jeho definice a dělení. Dále se práce věnuje příčinám stresu, faktorům, které ovlivňují stres, jeho diagnostice a vlivu na zdravotní stav. Pozornost je také věnována prevenci, léčbě a zvládání stresu. Praktická část je zaměřena na zjištění nejčastějších stresujících faktorů působících na porodní asistentku, dále zjišťuje, jak jim porodní asistentka čelí a jak vnímá působení stresu na porodní asistentku její blízké okolí. Pro výzkumnou část byly výsledky získávané kvantitativním šetřením.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with stress of midwife in delivery room. In introduction stress history, its definition and sorting are described briefly. This thesis also deals with causes of stress, factors which influence stress, stress diagnostics and impact on health. The attention is payed to prevention, therapy and managing od stress. The practical section is aimed at determination of the most common stress factors for midwife. It also investigates how midwife is confronted with stress factors and how close people and relatives perceive effect of stress on midwife. Results for the experimental section were obtained by qantitative inquiry.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Lucie Smidova.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Smidova.jpgPosudek vedoucího práce129,4 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Smidova.zipPosudek oponenta práce204,19 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Smidova.jpgPrůběh obhajoby práce115,43 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3800

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.