Název: Syndrom náhlého úmrtí novorozence
Další názvy: Sudden infant death syndrome
Autoři: Tlachová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Špidlenová, Dana
Oponent: Ratislavová, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3801
Klíčová slova: novorozenec;kojenec;náhlé úmrtí;syndrom;rizikový faktor;resuscitace
Klíčová slova v dalším jazyce: newborn;infant;syndrome;sudden death;resuscitation;high-risk factor
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o Syndromu náhlého úmrtí novorozence. Je rozdělena na dvě části. V teoretické části popisuji možné příčiny a rizikové faktory syndromu náhlého úmrtí novorozence (SIDS). Zmiňuji se o preventivních metodách, které snižují riziko vzniku SIDS. V této části je zahrnuta péče o rodiče a postup první pomoci u novorozenců a kojenců. V praktické části najdete grafické znázornění dotazníkového šetření, které mapovalo informovanost zdravotnického personálu o SIDS a resuscitaci novorozence a kojence.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor?s thesis deals with Sudden Infant Death Syndrome. It is divided into two parts. The theoretical section describes the possible causes and risk factors of Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). I mention the preventive methods that reduce the risk of SIDS. This section includes the care of parents and emergency procedures in neonates and infants. The practical section provides a graphical representation of the survey, which explored the medical staff awareness of SIDS and resuscitation of the newborn and infants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Syndrom nahleho umrti novorozence.pdfPlný text práce671,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Tlachova.jpgPosudek vedoucího práce108,34 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Tlachova.jpgPosudek oponenta práce104,17 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Tlachova.jpgPrůběh obhajoby práce107,61 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3801

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.