Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKožíšková, Zlata
dc.contributor.authorBísková, Jana
dc.contributor.refereeŠafránková, Zuzana
dc.date.accepted2012-06-14
dc.date.accessioned2013-06-19T06:56:17Z-
dc.date.available2011-01-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:56:17Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-28
dc.identifier45902
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3803
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na problematiku spojenou s klasifikačním systémem ošetřovatelských diagnóz podle taxonomie NANDA II. Teoretická část popisuje ošetřovatelský proces či tvorbu ošetřovatelských diagnóz. Ale také lidské potřeby ve vztahu k ošetřovatelské péči a samozřejmě i vývoj a probletiku klasifikačního systému taxonomie NANDA II. Praktická část je zaměřena na postoj sester k využívání této taxonomie v klinické praxi, znalosti sester o taxonomii NANDA II s postoj sester k tvorbě ošetřovatelských diagnóz.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttaxonomiecs
dc.subjectNANDAcs
dc.subjectošetřovatelská diagnózacs
dc.subjectošetřovatelský procescs
dc.subjectlidské potřebycs
dc.titleVyužívání taxonomie NANDA II v klinické praxics
dc.title.alternativeNANDA II taxonomie use in clinical practiceen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the problems connected to the classification system of the nusing diagnosis based on the NANDA II taxonomy. Theoretical part contains care process and development of the nursing diagnosis, human needs in the relation to the nursing care and also the development and problems of the taxonomy system NANDA II. Practical part is aimed on the nurses attitude to the usage of this taxonomy in the clinical practice, on familiarity of nurses with the NANDA II taxonomy and on the attitude of nurses to the development of the nursing diagnosis.en
dc.subject.translatedtaxonomyen
dc.subject.translatedNANDAen
dc.subject.translatednursing diagnosisen
dc.subject.translatedcare processen
dc.subject.translatedhuman needsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_2012_Biskova_Jana_(1).pdfPlný text práce699,25 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Biskova.jpgPosudek vedoucího práce112,61 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Biskova.jpgPosudek oponenta práce108,38 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Biskova.jpgPrůběh obhajoby práce115,66 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.