Title: Pohled dlouhodobě nemocných a zdravých dětí na život
Other Titles: The view of life of chronically ill children compared to healthy children
Authors: Hicklová, Petra
Advisor: Šindelářová, Andrea
Referee: Sedláčková, Romana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3805
Keywords: vývoj dítěte;psychika;nemoc;zdraví;strach;úzkost;bolest;komunikace
Keywords in different language: children development;psychics;disease;health;fear;anxiety;pain;communication
Abstract: Bakalářská práce je psaná na téma ? Pohled dlouhodobě nemocných a zdravých dětí na život? Jedná se o práci výzkumnou a dělí se na dvě části. V teoretické části se zabývám charakteristikou jednotlivých období dětského vývoje., onemocněním dětí, jejich psychikou, komunikací s dětským pacientem, definicí bolesti a zdraví. Praktická část se zaměřuje na kvalitativní šetření prováděné pomocí rozhovoru. V závěru uvádím výsledky výzkumného šetření, které se zabývají pohledem dětí na život.
Abstract in different language: This undergraduate thesis investigates the topic of how chronically ill children see the life compared to healthy ones. It is a research thesis and is divided to two parts. The theoretical part deals with the character of individual life stages of children's ontogeny, with the children illnesses, their psychics, with the communication with a child pacient, with the definiton of pain and health itself. The practical part then focuses on qualitative survey executed as a interview/dialogue. The conclusion includes the results of the survey about the view of life of examined children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce451,08 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Hicklova.jpgPosudek vedoucího práce109,32 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Hicklova.jpgPosudek oponenta práce115,75 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Hicklova.jpgPrůběh obhajoby práce127,63 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.