Title: Specifika projektové komunikace v IT projektu
Other Titles: Specifics of project communication in an IT project
Authors: Jarošová, Kateřina
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Sova Martinovský Václav, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38064
Keywords: projektová komunikace;projektový tým;komunikace;projektový management;projekt;interkulturní komunikace
Keywords in different language: project communication;project team;communication;project management;project;intercultural communication
Abstract: Předložená práce se zaměřuje na komunikaci a řízení projektové komunikace. V první části bakalářské práce je teoreticky rozebrána daná problematika. Stručně je popsána teorie komunikace a její základní pojmy, firemní komunikace a projektová komunikace, které jsou probírány více do hloubky. Druhá část bakalářské práce se zabývá aplikováním probírané teorie do praxe vybraného projektu "MES HYDRA" ve společnosti KOSTAL Kontakt Systeme GmbH. Stručně je představena firma a vybraný projekt, na kterém je detailněji rozebrána projektová a firemní komunikace. Po celkovém zhodnocení komunikace v projektu, bylo navrženo několik opatření pro efektivnější řízení projektové komunikace.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on communication and project communication management. The first part of the thesis theoretically analyses the given subject. It briefly describes the theory of communication and its basic concepts and more attention is paid to corporate communication and project communication. The second part of the thesis is focused on the application of the theory into practice of the selected project "MES HYDRA" at KOSTAL Kontakt Systeme GmbH. This part briefly presents the company and characterizes project and corporate communications in the selected project. After an overall evaluation of the communication in the project there were several measures proposed for more effective project communication management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Jarosova Katerina_K15B0355P.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
BP-Jarosova-OP.pdfPosudek oponenta práce616,61 kBAdobe PDFView/Open
BP-Jarosova-VP.pdfPosudek vedoucího práce609,78 kBAdobe PDFView/Open
BP - Jarosova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce29,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38064

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.