Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBraunová, Alexandra
dc.contributor.authorKrálová, Iveta
dc.contributor.refereeŠafránková, Zuzana
dc.date.accepted2012-09-11
dc.date.accessioned2013-06-19T06:56:15Z
dc.date.available2011-01-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:56:15Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-30
dc.identifier45907
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3808
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zneužíváním nikotinu zdravotnickým personálem. Teoretická část práce poskytuje všeobecné informace o tabáku, kouření tabákových produktů, o závislosti a léčbě závislosti na nikotinu a o onemocněních způsobených vlivem kouření a o vlivu pasivního kouření. V neposlední řadě se specializuje na kouření zdravotnického personálu. Praktická část zpracovává výsledky mého šetření, které bylo prováděno pomocí dotazníků. Výzkumné šetření probíhalo u zdravotnického personálu v interních a chirurgických oborech. Cílem bakalářské práce bylo zmapovat abúzus nikotinu mezi zdravotnickými pracovníky. Výsledky průzkumu ukazují na situaci v oblasti zneužívání nikotinu zdravotnickým personálem na interních a chirurgických odděleních. Výsledky z těchto oddělení jsou vzájemně porovnávány. Dále hodnotí mezilidské vztahy mezi kuřáky/kuřačkami/ a nekuřáky/nekuřačkami.cs
dc.format49 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnikotincs
dc.subjecttabákcs
dc.subjectkouřenícs
dc.subjectkuřákcs
dc.subjectcigaretycs
dc.subjectzdravotnický personálcs
dc.titleStatistika abuzu nikotinu mezi zdravotnickými oborycs
dc.title.alternativeStatistics of nicotin abuse among medical fieldyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis undergraduate thesis investigates the nicotine abuse within the medical personal. The theoretical part gives general account of the issues of tobacco, smoking tobacco products, caused addiction and the treatment of this addiction, of the tobacco caused illnesses and of the influence of passive smoking. Last but not least it focuses on smokers present amongst medical personal. Secondly, the practical part displays the results of my research based on questionnaires. The research has been executed in the ranks of medical personal of internal and surgery medicin. The thesis' aim was to chart the level of nicotine abuse among medical staff. The results show the current situation of nicotine abuse by medical personal of internal and surgical departments. Consequently, the gained results are compared with each other. There is also an evaluation of interpersonal relationships between smokers and nonsmokers.en
dc.subject.translatednicotineen
dc.subject.translatedtobaccoen
dc.subject.translatedsmokingen
dc.subject.translatedsmokersen
dc.subject.translatedcigarettesen
dc.subject.translatedmedical personalen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka.pdfPlný text práce870,87 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Kralova.jpgPosudek vedoucího práce150,48 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Kralova.jpgPosudek oponenta práce105,25 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Kralova.jpgPrůběh obhajoby práce88,4 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3808

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.