Title: Analýza příjmů a výdajů nepodnikatelského subjektu
Other Titles: Analysis of income and outcome in non-business entity
Authors: Černá, Markéta
Advisor: Hinke Jana, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Charyparová Regina, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38096
Keywords: příspěvková organizace;finanční hospodaření;náklady;výnosy;analýza
Keywords in different language: allowance organization;financial management;costs;revenues;analysis
Abstract: Analýza příjmů a výdajů Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň, příspěvkové organizace, zhodnocení finančního hospodaření a vyhodnocení efektivity řízení nákladů a výnosů prostřednictvím základních nástrojů a vybraných ukazatelů finanční analýzy dané organizace.
Abstract in different language: Analysis of income and expenditure of the Secondary Vocational School of Electrical Engineering Pilsen, allowance organization, evaluation of financial management and evaluation of cost-benefit management through basic tools and selected indicators of financial analysis of the organization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP finalni verze.pdfPlný text práce633,73 kBAdobe PDFView/Open
BP_Cerna_VP.pdfPosudek vedoucího práce229,33 kBAdobe PDFView/Open
BP_Cerna_OP.pdfPosudek oponenta práce231,57 kBAdobe PDFView/Open
BP_Cerna.pdfPrůběh obhajoby práce136,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.