Title: Vrácení Daně z přidané hodnoty ze zemí Evropské unie
Other Titles: Refund of Value Added Tax from countries of the European union
Authors: Mensa, Zdeněk
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Valentová Helena, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38109
Keywords: daň z přidané hodnoty;vrácení dph;požadavky zemí;evropská unie;daňový subjekt
Keywords in different language: value added tax;european union;refund of value added tax;taxpayer;requirements
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem daně z přidané hodnoty a nároku na její vrácení z členských zemí Evropské unie. Cílem práce je analyzovat proces žádosti o navrácení částek uhrazených na dani z přidané hodnoty v zemích Evropské unie. Práce je vedena z pohledu českého daňového subjektu. Práce se v první části zabývá teoretickým vymezením problematiky daně z přidané hodnoty v České republice a Evropské unii. Ve druhé části je pozornost věnována popisu společnosti a procesu žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty tuzemskému subjektu.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic of value added tax and the claim for its return from the member states of the European Union. The aim of the thesis is to analyze the application process for the recovery of value added tax paid in European Union countries. The work is conducted from the perspective of a Czech taxpayer. The first part deals with the theoretical definition of value added tax in the Czech Republic and the European Union. In the second part, attention is paid to the description of the company and the process of the refund of value added tax to a Czech company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Mensa Zdenek.pdfPlný text práce759,47 kBAdobe PDFView/Open
BP_Mensa_VP.pdfPosudek vedoucího práce231,2 kBAdobe PDFView/Open
BP_Mensa_OP.pdfPosudek oponenta práce226,22 kBAdobe PDFView/Open
BP_Mensa.pdfPrůběh obhajoby práce43,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.