Title: Úloha sestry školitelky v adaptačním procesu nově nastupujících sester
Other Titles: Role of the nurse trainer in the adaptation process recruits nurses
Authors: Mrázová, Miluše
Advisor: Kožíšková, Zlata
Referee: Bejvančická, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3813
Keywords: absolventi;adaptační proces;mentoring;sestra školitelka;všeobecná sestra
Keywords in different language: graduates;adaptation process;mentoring;nurse trainer;nurse
Abstract: Bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem nově nastupujících všeobecných sester. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část práce informuje o adaptačním procesu všeobecných sester a jeho řízení, o faktorech ovlivňujících adaptaci, dále pojednává o pedagogice a mentorství v ošetřovatelství. Praktická část je zaměřena na porovnání adaptačního procesu u všeobecných sester absolventek vedených sestrou školitelkou/mentorkou a u všeobecných sester absolventek bez přímého vedení sestrou školitelkou/mentorkou.
Abstract in different language: This thesis deals with the adaptation proceses new incoming nurses. Thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part of this thesis is about adaptation process for newcomers nurses and its management, factors influencing the adaptation and also discusses about the pedagogy and mentorship in nursing. The practical part is focus on a comparison of the adaptation process for new incoming graduates nurses led by nurse trainer / mentor and new incoming graduates nurses without a direct line by nurses trainer / mentor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2012 Mrazova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Mrazova.jpgPosudek vedoucího práce112,07 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Mrazova.jpgPosudek oponenta práce117,8 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Mrazova.jpgPrůběh obhajoby práce113,89 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.