Název: Jazyková připravenost sester na ošetřování pacientů z různých států EU
Další názvy: Language readiness of nurses to treat patients from across the EU
Autoři: Peterová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Jandíková, Zuzana
Oponent: Loudová, Soňa
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3815
Klíčová slova: Evropská unie;jazyková připravenost;pacient cizinec;transkulturální komunikace;všeobecná sestra
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;language readiness;nurse;patient is foreigner;transcultural communication
Abstrakt: V teoretické části bakalářské práci se nejdříve zaměřuji na státy a jazyky Evropské unie. Dále na pojem pacient cizinec, jejich výskyt na území České republiky a na ošetřovatelskou péči o pacienty cizince. Velmi rozsáhle se v práci zabývám také komunikací s pacienty z různých států EU a v poslední řadě jazykovým vzděláváním sester. V praktické části práce jsem si zvolila kvantitativní výzkum pomocí dotazníků, které byly určeny všeobecným sestrám a byly rozdány v pěti "velkých" a pěti "malých" nemocnicích po celé ČR. Z těchto údajů budou vycházet výsledky, které jsem zaznamenala do tabulek a grafů.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of my bachelor thesis is focused on the states and languages of the European Union. Then I deal with the term foreign patients and their occurence in the Czech medical institutions. I solve aspects of the medical care of these patients. The important part of my bachelor thesis is the analyse of specificity in communication with patients from various states of the European Union. I deal with language education of nurses too. In the practical part of my bachelor thesis I used quantitative method of research by means of questionnaires. The questionnaires were made for nurses and were given out in five "large" and five "small" hospitals all over the Czech Republic. The results of my research are based on collected material. The results are put down into the charts and graphs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP portal.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Peterova.jpgPosudek vedoucího práce142,88 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Peterova.jpgPosudek oponenta práce94,74 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Peterova.jpgPrůběh obhajoby práce103,48 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3815

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.