Název: Pohled studentů 1.ročníku oboru zdravotnický asistent na geriatrického pacienta
Další názvy: The view of the 1st year students of the medical assistant on the geriatric patient
Autoři: Rálišová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Šťastná, Hana
Oponent: Nováková, Jaroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3816
Klíčová slova: zdravotnický asistent;stárnutí;stáří;geriatrický pacient;umírání;smrt
Klíčová slova v dalším jazyce: medical assistant;aging;age;geriatric patient;dying;death
Abstrakt: Má bakalářská práce obsahuje dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části popisuji stáří a problematiku geriatrického pacienta. Praktická část je zaměřena na kvantitativní šetření. Hlavní metodou pro získávání informací, které jsou dobře zobecnitelné je dotazník. Výsledky jsem zpracovala do tabulek.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor's work have two parts, theoretic part and practical part. My theoretic part describes the issue age and geriatric patient. The practical part is focused on quantitative research. Practical part includes questionnaire. The main method for obtaining information that is generalizable good quesionnaire. The results were compiled into tables.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pohled studentu 1.rocniku oboru zdravotnicky asistent na geriatrickeho pacienta.pdfPlný text práce274,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Ralisova.jpgPosudek vedoucího práce150,21 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Ralisova.jpgPosudek oponenta práce122,69 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Ralisova.jpgPrůběh obhajoby práce112,85 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3816

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.