Title: Pohled studentů 1.ročníku oboru zdravotnický asistent na geriatrického pacienta
Other Titles: The view of the 1st year students of the medical assistant on the geriatric patient
Authors: Rálišová, Alena
Advisor: Šťastná, Hana
Referee: Nováková, Jaroslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3816
Keywords: zdravotnický asistent;stárnutí;stáří;geriatrický pacient;umírání;smrt
Keywords in different language: medical assistant;aging;age;geriatric patient;dying;death
Abstract: Má bakalářská práce obsahuje dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části popisuji stáří a problematiku geriatrického pacienta. Praktická část je zaměřena na kvantitativní šetření. Hlavní metodou pro získávání informací, které jsou dobře zobecnitelné je dotazník. Výsledky jsem zpracovala do tabulek.
Abstract in different language: My bachelor's work have two parts, theoretic part and practical part. My theoretic part describes the issue age and geriatric patient. The practical part is focused on quantitative research. Practical part includes questionnaire. The main method for obtaining information that is generalizable good quesionnaire. The results were compiled into tables.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pohled studentu 1.rocniku oboru zdravotnicky asistent na geriatrickeho pacienta.pdfPlný text práce274,22 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Ralisova.jpgPosudek vedoucího práce150,21 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Ralisova.jpgPosudek oponenta práce122,69 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Ralisova.jpgPrůběh obhajoby práce112,85 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.