Title: Metalurgie bronzu doby bronzové v Čechách ve světle výpovědi jejich pramenů
Other Titles: The Bronze Metallurgy in the Bronze Age in Bohemia in the light of the testimony of archaeological record
Authors: Augustýnová, Markéta
Referee: Chvojka Ondřej, Doc. Mgr. Ph.D.
Hrubý Petr, Doc. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38166
Keywords: metalurgie;bronz;doba bronzová;čechy;systém organizace
Keywords in different language: metallurgy;bronze;bronze age;bohemia;system of organisation
Abstract: Práce se zabývá současným stavem pramenné základny metalurgie bronzu v Čechách a na základě formálních a prostorových vlastností dokladů této činnosti zkoumá potenciální systém zdejší organizace metalurgie.
Abstract in different language: The thesis engages in current state of the bronze metallurgy source base of the Bronze Age in Bohemia and on the basis of the formal and space attributes of this activity evidences examines the potential system of the local bronze metalurgy organisation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Augustynova_disertace.pdfPlný text práce16,11 MBAdobe PDFView/Open
Augustynova_2019_posudek_Chvojka.pdfPosudek vedoucího práce528,43 kBAdobe PDFView/Open
Augustynova_2019_posudek_Hruby.pdfPosudek oponenta práce142,84 kBAdobe PDFView/Open
Augustynova_2019_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce78,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38166

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.