Title: Egyptské střední vrstvy v Káhiře v literárním díle Nagíba Mahfúze.
Other Titles: Egyptian middle classes in Cairo in the literary works of Naguib Mahfouz.
Authors: Sopková, Tereza
Advisor: Kojanová Alena, PhDr.
Referee: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38169
Keywords: nagíb mahfúz;káhira;střední vrstvy;skandál v káhiře;sociální etapa
Keywords in different language: naguib mahfouz;cairo;middle strata;scandal in cairo;social stage
Abstract: Bakalářská práce podává stručný, ale ucelený pohled na život Nag?ba Mahfúze a jeho literární tvorbu se zaměřením na období, ve kterém napsal román Skandál v Káhiře. Jedná se o takzvanou sociální etapu jeho tvorby. Autorka v další části práce definuje termín středních vrstev v Káhiře, respektive čtenářům poskytuje několik existujících výkladů a upozorňuje na jejich nejednotnost a obsáhlost. Střední vrstvy, respektive nižší střední vrstvy, představují pro celou práci stěžejní téma. Poslední část, která je pro předmětnou bakalářskou práci zásadní, je věnována rozboru románu Nag?ba Mahfúze s názvem Skandál v Káhiře.
Abstract in different language: The bachelor thesis gives a brief but comprehensive view of the life of Naguib Mahfouz and his literary work with a focus on the period in which he wrote the novel Scandal in Cairo. It is the so-called social stage of his work. In the following part of the thesis, the author defines the term of the middle strata in Cairo and provides readers with its several existing interpretations and draws attention to their inconsistency and comprehensiveness. The middle and lower middle strata form a central theme for the work. The last part of this bachelor thesis which is a crucial part is devoted to the analysis of the Naguib Mahfouz novel called Scandal in Cairo.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Sopkova Bakalarska prace 2018.pdfPlný text práce676,44 kBAdobe PDFView/Open
Sopkova.PDFPrůběh obhajoby práce94,6 kBAdobe PDFView/Open
Sopkova V.PDFPosudek vedoucího práce244 kBAdobe PDFView/Open
Sopkova O.PDFPosudek oponenta práce343,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.