Název: Specifika ošetřovatelské péče u muslimů
Další názvy: Specifics of the care for Muslims
Autoři: Starková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Jandíková, Zuzana
Oponent: Braunová, Alexandra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3817
Klíčová slova: Islám;ošetřovatelská péče;zvyky
Klíčová slova v dalším jazyce: Islam;nursing care;habits
Abstrakt: V teoretické části mé bakalářské práce popisuji Islám jako náboženství, specifika ošetřování muslimského pacienta a komunikaci s muslimským klientem. Pro praktickou část bakalářské práce jsem si zvolila kvantitativní výzkum, který jsem zaměřila zjištění úrovně znalostí všeobecných sester / ošetřovatelů v oblasti ošetřovatelské péče o muslimské pacienty. Výzkumný vzorek byl určen pro všeobecné sestry / ošetřovatele pracující na vybraných klinikách Fakultní nemocnice Plzeň. Vyplněné dotazníky jsem poté vyhodnotila a výsledky zaznamenala do grafů.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part of my thesis I describe Islam as a religion, a Muslim patient specific treatment and communication with the Muslim client. For the practical part of this thesis I chose the quantitative research which I focused on the level of knowledge of nurses / man nurses in the nursing care of Muslim patients. The sample was designed for nurses / man nurse working in selected clinics of the Faculty Hospital Pilsen. Then I evaluated filled questionnaires and the results recorded in the graphs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Specifika osetrovatelske pece u muslimu.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Starkova.zipPosudek vedoucího práce218,83 kBZIPZobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Starkova.zipPosudek oponenta práce187,76 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Starkova.jpgPrůběh obhajoby práce86,75 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3817

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.