Title: Postoje učitelek MŠ k výchově a vzdělávání dvouletých dětí
Other Titles: The attitudes of teachers in a kindergarden towards the upbringing and education of two-year old children
Authors: Vaňková, Lucie
Advisor: Šafránková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38177
Keywords: mateřské školy;předškolní výchova;předškolní vzdělávání;dvouleté děti;učitelé
Keywords in different language: kindergartens;pre-school upbringing;pre-school education;two-year old children;teachers
Abstract: Bakalářská práce se zabývá postoji učitelů/-ek MŠ k výchově a vzdělávání dvouletých dětí, což v poslední době patří ke stěžejním tématům předškolní pedagogiky. Teoretická část srovnává vývoj dvouletého a tříletého dítěte, popisuje vývoj institucionální péče pro děti do tří let u nás, dále srovnává zahraniční zkušenosti s výchovou a také se zabývá podmínkami vzdělávání se zaměřením na dvouleté děti. Praktická část bakalářské práce zpracovává výsledky výzkumné sondy, která za pomoci dotazníků zjišťuje postoje učitelek MŠ k výchově a vzdělávání dvouletých dětí. Srovnává i názory učitelek z veřejných a ze soukromých MŠ. Dále se zabývá podmínkami vzdělávání, se zaměřením na materiální podmínky. Věnuje se také metodice práce s dvouletými dětmi.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on attitude of teachers in kindergartens towards education of two-year old children. This problem belongs to the main and most discussed topics of preschool pedagogy during the recent time. The theoretical part compares the development of the two-year old child and the development of the three-year old child, describes the progress of the institutional care for children until three years of age in our country. In the theoretical part of the thesis there are also described different types of experience in foreign countries with the preschool education and conditions of education, expecially of the two-year old children. The practical part works out the results of the research, using questionnaire surveys, and finds out different attitude of teachers towards education of the two-year old children. There are also compared opinions of the teachers from the public and the private kindergartens. Moreover, it focuses on conditions of education, expecially the material conditions. This part of the thesis is also devoted to the methods of the work with two-year old children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vankova_BP.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Vankova VP.docPosudek vedoucího práce37,5 kBMicrosoft WordView/Open
Vankova OP.pdfPosudek oponenta práce142,88 kBAdobe PDFView/Open
Vankova O.pdfPrůběh obhajoby práce267,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.