Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBakeš, Petr Jan
dc.contributor.refereeKopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
dc.contributor.refereePodhrázký Milan, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-5-13
dc.date.accessioned2020-07-17T13:48:37Z-
dc.date.available2018-7-12
dc.date.available2020-07-17T13:48:37Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-11-20
dc.identifier77512
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38189
dc.description.abstractRigorózní práce je zaměřena na správní trestání řidičů motorových vozidel v souvislosti s jejich provozem na pozemních komunikacích v České republice. Práce je členěna do 3 částí. První část pojednává o pramenech práva a základních zásadách správního trestání. Druhá část vymezuje dopravní přestupky, metody jejich třídění a rozbor práva EU - směrnice 2015/413 v souvislosti s přeshraničním postihem dopravních přestupků. Třetí část je zaměřená na vlastní kategorizaci dopravních přestupků a výklad jednotlivých skutkových podstat přestupků, katalog správních trestů, pokut a přehled bodového hodnocení řidiče. Závěrem autor polemizuje o trendech a způsobech postihů za dopravní přestupky a jejich efektivitě.cs
dc.format240 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdopravní přestupekcs
dc.subjectřidičcs
dc.subjectpokutacs
dc.subjecttrestcs
dc.subjectsprávní trestcs
dc.subjectbodycs
dc.titlePřestupky řidičů páchané v souvislosti s provozem motorových vozidelcs
dc.title.alternativeDriving offenses committed in connection with the operation of motor vehiclesen
dc.typerigorózní prácecs
dc.thesis.degree-nameJUDr.cs
dc.thesis.degree-levelRigoróznícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on the issue of administrative punishment of motor vehicle drivers in connection with their operation in the Czech Republic. The first part deals with the sources of law and the basic principles of administrative punishment. The second part defines traffic offenses, methods of their classification and analysis of EU law - Directive 2015/413 in the context of cross-border prosecution of traffic offenses. The third part focuses on the actual categorization of traffic offenses and the interpretation of the specific nature of individual offenses, a list of administrative penalties, fines and the driver's point assessment system. In conclusion, the author discusses the trends and methods of punishment for traffic offenses and their effectiveness.en
dc.subject.translatedtraffic offenseen
dc.subject.translateddriveen
dc.subject.translatedfineen
dc.subject.translatedadministrative penaltyen
dc.subject.translatedpointsen
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace_Bakes Petr Jan (3).pdfPlný text práce11,72 MBAdobe PDFView/Open
RP-Bakes-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
RP-Bakes-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Rigo-Bakes-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce536,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.