Název: Úloha sestry při komunikaci s pozůstalými
Další názvy: The Nurse´s Role in way of Communication with Survivors
Autoři: Šmajdová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Pavlíková, Lada
Oponent: Šafránková, Zuzana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3819
Klíčová slova: komunikace;komunikace s pozůstalými;pozůstalost;prožívání pozůstalých;všeobecná sestra
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;communication with the survivor;inheritance;experience of survivors;nurse
Abstrakt: Jelikož je smrt a umírání neodmyslitelnou součástí práce všeobecné sestry, do jejích kompetencí spadá předávání pozůstalosti a s tím i komunikace s pozůstalými. V mé práci se zabývám všeobecnou komunikací, dále také tím, co pozůstalí prožívají. Jednání a přístup k pozůstalým je další kapitolou této práce. Na závěr teoretické části práce jsem zařadila péči sester o sebe, protože při pomáhajících profesích je to velmi důležité. Informace, které jsem získala pomocí dotazníkového šetření, bych chtěla porovnat mezi standardními odděleními a odděleními intenzivní péče.
Abstrakt v dalším jazyce: As death and dying is the inherent part of nurse´s work, a transfer of estate and naturally a communication with bereaved persons belongs to a nurse´s competencies. I deal with the general communication and feelings of survivors in my work. Treatment and approach to the bereaved persons are in the next chapter of my work. I have included the care of nurses of themselves in the end of the theoretical part, because it is very important in the helping proffesions. Informations obtained by questionnaire survey, I would like to compare among the standard departments and the intensive care departments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Uloha sestry pri komunikaci s pozustalymi.pdfPlný text práce962,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Smajdova.jpgPosudek vedoucího práce116,95 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Smajdova.jpgPosudek oponenta práce95,11 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Smajdova.jpgPrůběh obhajoby práce104,8 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3819

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.