Title: Kulturní akce v Plzni pořádané v rámci stého výročí vzniku samostatného československého státu a jejich vliv na kulturní život města.
Other Titles: Cultural events in Pilsen held on the occasion of the centenary of the establishment of independent Czechoslovakia and their influence on the cultural life of the city.
Authors: Hrstková, Hana
Advisor: Bílková Jitka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38199
Keywords: město plzeň;kulturní akce;sté výročí;vznik samostatného československého státu
Keywords in different language: city of pilsen;cultural events;centenary;establishment of independent czechoslovak state
Abstract: Diplomová práce se věnuje vybraným kulturním akcím konaným ve městě Plzni v roce 2018, kdy se připomínalo a oslavovalo sté výročí založení československého státu. Teoretická část diplomové práce nabídne přehled a základní charakteristiku kulturních akcí pořádaných ve městě Plzni v roce 2018 s cílem vysledovat jejich vazbu na sté výročí založení Československé republiky. Praktická část práce vychází z informací teoretické části a její nedílnou složkou je dotazníkové šetření zaměřené na kulturní tradiční akce a akce ovlivněné výročím samostatnosti na území města Plzně v roce 2018. Je zvolen kvantitativní typ výzkumu s využitím dotazníkové techniky sběru dat. Pomocí dotazníku je zjišťován názor oslovených respondentů na výše zmíněnou problematiku.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with selected cultural events held in the city of Pilsen in 2018, when it commemorated and celebrated the centenary of the establishment of the Czechoslovak state. The theoretical part of the thesis offers an overview and basic characteristics of cultural events organized in the city of Pilsen in 2018 with the aim to trace their connection to the centenary of the founding of the Czechoslovak Republic. The practical part of the thesis is based on the theoretical part and its integral part is a questionnaire survey focused on cultural traditional events and events influenced by the anniversary of independence in the city of Pilsen in 2018. A quantitative research method using questionnaire data collection techniques was chosen. The questionnaire is used to determine the opinion of respondents on the above-mentioned matter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hrstkova_2019.pdfPlný text práce3,03 MBAdobe PDFView/Open
hrstkova_1.pdfPosudek vedoucího práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
hrstkova_2.pdfPosudek oponenta práce73,48 kBAdobe PDFView/Open
Hrstkova_O.pdfPrůběh obhajoby práce368,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.