Název: Důvěra pacientů ke zdravotníkům do třiceti let
Další názvy: Trust of patients to medics of the age up to thirty years
Autoři: Vomáčková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Houšková, Miroslava
Oponent: Jandíková, Zuzana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3822
Klíčová slova: důvěra;sestra;pacient;etika;komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: trust;nurse;patient;ethics;communication
Abstrakt: Bakalářská práce má dvě části. První část je teoretická, kde popisuji důvěru pacienta. Jedná se o klíčovou část vztahu mezi pacientem a sestrou. Proto i popisuji, jakým způsobem může sestra získat důvěru pacientů. Dále uvádím etické zásady a zajištění ochrany soukromí pacienta a diskrétnost. Velká část textu je věnována osobní komunikaci, protože značně ovlivňuje důvěru. V praktické části používám kvantitativní metody výzkumu. Výzkum je založen na dotazníku, který byl poskytnul pacientům ve dvou nemocnicích. Odpovědi a výsledky výzkumu jsou diskutovány a detaily lze najít v grafech a tabulkách.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis has two parts. The first is a theoretical part. There I write about a patient trust, in the first part. It is a key component of the patient--nurse relationship and that is why I describe how a nurse can establish the trust relationship with patients. I refer to ethical codes and ensuring the patient privacy protection and respect patient confidentiality. A large portion of text is focused on a personal communication, because it affects the trust a lot. I use the quantitative research in my practical part. My research is build on a questionnaire in two hospitals. Patients contribute me with their answers. Finally, the research result is discussed and more details you can see in graphs and tables
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Duvera pacientu ke zdravotnikum do triceti let (2).pdfPlný text práce543,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Vomackova.zipPosudek vedoucího práce130,42 kBZIPZobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Vomackova.zipPosudek oponenta práce168,7 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Vomackova.jpgPrůběh obhajoby práce128,42 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3822

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.