Title: Optimalizace tepelně-ventilačních výpočtů vzduchem chlazených turbogenerátorů
Authors: Franc, Jiří
Referee: Ondrůšek Čestmír, Doc. Ing. CSc.
Rada Petr, Ing. CSc.
Vlach Radek, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38228
Keywords: turbogenerátor;mechanika tekutin;turbulentní proudění;metoda konečných objemů;metoda konečných prvků;ansys;ventilační analýza;tepelná analýza;oteplovací zkouška.
Keywords in different language: turbogenerator;fluid mechanics;turbulent flow;finite volume method;finite element method;ansys;ventilation analysis;thermal analysis;heat run
Abstract: Předkládaná práce se zabývá ventilačně - tepelnou analýzou vzduchem chlazeného turbogenerátoru. V několika kapitolách je zde popsán aktuální stav, cíle disertační práce a samotný postup. V kapitole, která se zabývá postupem, je popsána důležitost oteplovacích zkoušek, jakožto zdroje cenných dat, a dále je zde rozvedena celá ventilační analýza spolu se zmínkou o tepelné analýze.
Abstract in different language: Submited theses deals with ventilation - thermal analysis of the air-cooled powergenerator. In several chapters, there is description of the current situation, goals of the dissertation thesis and the aproach. The chapter, which deals with the aproach, describes importance of the heat runs as they are very important source of data and next there is ventilation analysis developed together with metion about thermal analysis
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni_prace_Franc.pdfPlný text práce25,21 MBAdobe PDFView/Open
franc_opon.pdfPosudek oponenta práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
franc_publ.pdfPosudek vedoucího práce400,57 kBAdobe PDFView/Open
franc_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce522,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.