Title: Všeobecný ošetřovatel ve zdravotnictví
Other Titles: General male nurse in health
Authors: Zelinka, Patrik
Advisor: Jandíková, Zuzana
Referee: Mihalyová, Michaela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3823
Keywords: všeobecný ošetřovatel;psychologie muže a ženy
Keywords in different language: psychology of man and woman;general nurse
Abstract: V teoretické části bakalářské práci popisuji historii mužů v ošetřovatelství, všeobecné ošetřovatele v Severní Americe, klady a zápory v povolání všeobecného ošetřovatele a psychologické rozdíly mezi všeobecným ošetřovatelem a všeobecnou sestrou. Pro praktickou část bakalářské práce jsem si zvolil kvantitativní výzkum. Ten jsem zaměřil na vzájemnou spokojenost všeobecných sester s všeobecným ošetřovatelem. Výzkumný vzorek byl určen pro všeobecné sestry/ošetřovatele pracující na všech typech ošetřovatelských jednotek a oddělení. Vyplněné dotazníky jsem pak vyhodnotil a výsledky zaznamenal do grafů a tabulek.
Abstract in different language: The theoretical part describes the history of men in nursing, men general nurses in North America, the pros and cons of the general nursing profession, psychological differences between general nurse man and woman. For the practical part of the thesis I chose quantitative research. That I focused on the mutual satisfaction women general nurses with man general nurse. Research sample was designed for women/men general nurses working on all types of nursing units and departments. The completed questionnaires I evaluated and the results I recorded in graphs and charts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace -Zelinka Patrik.pdfPlný text práce339,4 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Zelinka.jpgPosudek vedoucího práce154,63 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Zelinka.zipPosudek oponenta práce167,56 kBZIPView/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Zelinka.jpgPrůběh obhajoby práce123,18 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.