Název: Kvalita života klientů se zrakovou vadou
Další názvy: The quality of human life with visual defects
Autoři: Zemanová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Hrdonková, Martna
Oponent: Kroupová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3824
Klíčová slova: Zrak;zrakové vady;oko;kvalita života;glaukom;katarakta;retinopatie;nevidomí;slabozrací;rehabilitace zrakově postižených;integrace zrakově postižených;akceptace zrakové vady
Klíčová slova v dalším jazyce: Vision;visual defect;eye;quality of life;glaucoma;cataract;retinopathy;blind and visually impaired people;rehabilitation and integration;of the visually impaired;acceptance of the visual defect
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na kvalitu života klientů se zrakovými vadami. Práce je složena ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část pojednává o anatomii a fyziologii zrakového orgánu, o vybraných zrakových vadách, o psychologii handicapu, komunikaci se zrakově postiženými osobami, vysvětluje pojem kvalita života a kompenzační pomůcky. Praktická část je zaměřena na porovnání kvality života klientů s různou zrakovou vadou. Byl použit kvalitativní výzkum formou polostandardizovaného rozhovoru.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the quality of life of clients with visual defects. The work is composed of two parts - theoretical and practical. The teoretical part deals with the anatomy and physiology of the visual organ, the selected visual defects, the psychology of disability, communication with visual impaired people. It explains the concept of the quality of life and mobility aids. The practical part is focused on the comparison of the quality of life of clients with different visual defect. Qualitative research was based on half standardized interview.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc. prace + literatura konec.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Zemanova.jpgPosudek vedoucího práce136,58 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Zemanova.jpgPosudek oponenta práce113,23 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Zemanova.jpgPrůběh obhajoby práce112,47 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3824

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.