Title: Trestní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb
Other Titles: Criminal liability of healthcare providers
Authors: Ivaničová, Michaela
Advisor: Fastner Jindřich, JUDr.
Referee: Wipplinger Eduard, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38252
Keywords: trestní odpovědnost;poskytovatelé zdravotních služeb;povinnosti ve zdravotnictví;lex artis;informovaný souhlas;trestné činy ve zdravotnictví;zdravotní péče;zdravotní služby;euthanasie
Keywords in different language: criminal liability;healthcare providers;obligations in health service;lex artis;informed consent;criminal acts in health service;health care;health services;euthanasia
Abstract: Cílem práce je poskytnout základních přehled o institutech trestní odpovědnosti v oblasti zdravotnictví. Diplomová práce je zaměřena na následky, které plynou poskytovatelům zdravotních služeb z porušení jejich právních povinností. Důraz je kladen na porušení povinnosti postupovat náležité odborné úrovni a povinnosti informační, z níž plyne nezbytnost poskytovat zdravotní služby na základě informovaného souhlasu pacienta.Stěžejní částí práce je trestněprávní odpovědnost jako jeden z typů právní odpovědnosti za protiprávní jednání. Závěrečná kapitola je věnována praktickému případu, který byl sestaven pro účely diplomové práce.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to provide basic overview of institutes of criminal liability in the field of health care. It is focused on the consequences resulting for health service providers due to a breach of their legal obligations. Emphasis is placed on consequences of violating the duty to act at the appropriate professional level and obligation to inform which is indispensable for providing health services based on the informed patient's consent. The core of the thesis is criminal liability as one of the types of legal liability for unlawful conduct. Last chapter is devoted to the practical case, which was set up for the purpose of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Diplomova prace_Trestni odpovednost poskytovatelu zdravotnich sluzeb_Ivanicova_Michaela.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Ivanicova.pdfPosudek vedoucího práce794,96 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Ivanicova.pdfPosudek oponenta práce538,68 kBAdobe PDFView/Open
prot. Ivanicova.pdfPrůběh obhajoby práce559,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38252

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.