Název: Sledování spokojenosti pacientů hospitalizovaných v psychiatrické léčebně
Další názvy: Monitoring patients´satisfaction in Psychiatric care centre - asylum
Autoři: Benediktová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Kubešová, Simona
Oponent: Müllerová, Nina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3826
Klíčová slova: psychiatrie;spokojenost;ošetřovatelská péče;pacient;dimenze;kvalita
Klíčová slova v dalším jazyce: Psychiatry;Satisfaction;nursing care;the patient;dimension;quality
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou sledování spokojenosti pacientů, která je jedním z indikátorů kvality péče. Práce má charakter kvantitativního výzkumu a skládá se ze dvou částí. Teoretická část se věnuje kvalitě péče, sledování spokojenosti pacientů, zmíněna je historie psychiatrie, její nové pojetí a specifika psychiatrické péče. V empirické části jsou analyzovány výsledky průzkumného šetření, které bylo prováděno technikou anonymních dotazníků. Cílem bylo zjistit spokojenost pacientů hospitalizovaných v Psychiatrické léčebně v Dobřanech. Na základě výzkumu byla porovnána spokojenost pacientů hospitalizovaných na otevřených a uzavřených odděleních. Výsledky šetření budou využity v oblasti zvyšování kvality péče v psychiatrické léčebně.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's dissertation deals with problems of patients's satisfaction monitoring. This is one of the indicators, which refers to quality of care. This paper is a quantitative analysis and is divided in to two parts. Practical part focuses on care quality, patients's satisfaction monitoring, the history of psychiatry, its new conception and last but not least the specificity of psychiatric care. The empiric part analyzes the results of research, which was done by anonymous questionnaire. The main point was to detect the satisfaction of the patients, who were hospitalized in psychiatric health-resort in Dobřany. On the grounds of the research, the satisfaction of patients who were hospitalized on opened and on closed ward was compared. The results will be used for raising the care quality in psychiatric health-resort.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sledovani spokojenosti pacientu hospitalizovanych v psychiatricke lecebne.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Benediktova.jpgPosudek vedoucího práce165,27 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace Benediktova.zipPosudek oponenta práce324,24 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Benediktova.jpgPrůběh obhajoby práce109,8 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3826

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.