Title: Nepříčetnost a zmenšená příčetnost v trestním právu
Other Titles: Insanity and decreased sanity in criminal law
Authors: Petermannová, Hana
Advisor: Škvain Petr, JUDr. Ph.D.
Referee: Fastner Jindřich, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38260
Keywords: nepříčetnost;zmenšená příčetnost;duševní porucha;trestný čin;pachatel;příčetnost;trestní odpovědnost;znalec;znalecký posudek;trestní sankce;ochranná opatření;ochranné léčení;zabezpečovací detence.
Keywords in different language: insanity;decreased sanity;derangement;crime;offender;sanity;criminal liability;expert;expert evidence;penalty;protective measures;protective therapy;preventive detention.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena především na přiblížení institutů nepříčetnosti a zmenšené příčetnosti na základě platné právní úpravy. S ohledem na provázanost s dalšími vědními obory, je v této práci zohledněn také psychologický aspekt této problematiky. Cílem práce je nejen celkové rozebrání zmíněných pojmů, ale také shrnutí jejich nejpodstatnějších hmotněprávních i procesněprávních aspektů, a to včetně procesu posuzování duševního stavu pachatele v průběhu trestního řízení a následné ukládání trestních sankcí.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on analysis of two concepts of criminal law - insanity and decreased sanity. The interpretation of both concepts is based on applicable law, the Criminal Code especially. Given to connection with other disciplines there is an empahsis on the psychological aspect of this topic. The aim of this thesis is to analyze the mentioned concepts primarily. The second aim is a summary of the essential aspects related to substantive law and procedural law including assessment of the mental state of the offenders and imposing penalties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Nepricetnost a zmensena pricetnost v trestnim pravu.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
op.p. Petermann.pdfPosudek oponenta práce458,39 kBAdobe PDFView/Open
ved.p. Petermannova.pdfPosudek vedoucího práce851,82 kBAdobe PDFView/Open
prot. Petermannova.pdfPrůběh obhajoby práce548,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38260

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.