Název: Ošetřovatelský proces u nemocného s chronickým renálním selháním léčeného hemodialýzou
Další názvy: Nursing process of a patient with chronic renal failure treated by hemodialysis
Autoři: Bertlová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Svatoňová, Blanka
Oponent: Holubová, Adéla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3827
Klíčová slova: nemocný;hemodialýza;chronické selhání ledvin;peritoneální dialýza;transplantace;arteriovenozní fistule;ošetřovatelský proces;edukace
Klíčová slova v dalším jazyce: patient;hemodialysis;chronic renal failure;peritoneal dialysis;transplantation;arteriovenous fistula;nursing process;training
Abstrakt: Bakalářská práce je zpracována formou ošetřovatelského procesu u nemocného s chronickým selháním ledvin léčeného hemodialýzou. Obsahuje část teoretickou, kde je popsána anatomie, fyziologie ledvin, akutní a chronické selhání ledvin s jejich komplikacemi a projevy, očišťovací metody krve, kde je největší prostor věnovaný hemodialýze, krátce je zmíněna peritoneální dialýza a transplantace. Dále je zmíněna psycho-sociální problematika těchto nemocných a charakteristika zvoleného ošetřovatelského modelu dle Marjory Gordonové. Praktická část obsahuje samotnou kazuistiku. Je soustředěna na bio-psycho-sociální potřeby nemocného, ošetřovatelský proces a edukaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is compiled in the form of a nursing process of a patient with chronic renal failure treated with hemodialysis. It contains a theoretical part that describes the anatomy, physiology of kidneys, acute and chronic renal failure with its symptoms and complications, blood sterilization methods which are mostly dedicated to hemodialysis, peritoneal dialysis and transplantation are briefly mentioned. It also talks about psycho-social problems and characteristics of the selected nursing model according to Marjory Gordon. The practical part contains the actual case study. It concentrates on the bio-psycho-social needs of the patient, nursing process and training.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hana Bertlova_BP 2012.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Bertlova.jpgPosudek vedoucího práce138,26 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Bertlova.zipPosudek oponenta práce343,14 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Bertlova.jpgPrůběh obhajoby práce104,28 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3827

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.