Název: Ošetřovatelská péče o pacienta na urologii po orchiektomii pro nádorové onemocnění
Další názvy: Nursing care for patients in urology after orchiectomy for cancer
Autoři: Boháčová, Karla
Vedoucí práce/školitel: Krocová, Jitka
Oponent: Holubová, Adéla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3828
Klíčová slova: testikulární nádory;ošetřovatelská péče;prevence;ošetřovatelský;proces;psychologie;edukace;mužské pohlavní orgány;komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: testicular tumors;nursing care;prevention;nursing process;psychology;education;male sex organs;communication
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se věnuji problematice nádorů varlat a ošetřovatelské péči o nemocné s tímto onemocněním. Zmiňuji fyziologii mužských pohlavních orgánů, základní rozdělení testikulárních nádorů, jejich etiologii, specifikaci a rizikové faktory vzniku zhoubných nádorů varlat. Vzhledem k relativně častému výskytu onemocnění tohoto typu je velmi důležitá včasná diagnostika a informovanost. V závěru se pokusím zhodnotit svou práci.
Abstrakt v dalším jazyce: In this undergraduate work is devoted to the issue of testicular cancer and the nursing care of patients with this disease. I mention the physiology and pathophysiology of male sexual organs, the basic division of testicular tumors, their specification and risk factors for testicular cancer. Due to the relatively frequent occurrence of diseases of this type is very important early diagnosis and awareness. In conclusion, will try to evaluate their work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 26-3-formatovana2012 -FINALE.pdfPlný text práce639,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Bohacova.zipPosudek vedoucího práce157,65 kBZIPZobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Bohacova.zipPosudek oponenta práce516,29 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Bohacova.jpgPrůběh obhajoby práce122,62 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3828

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.