Title: Ošetřovatelská péče o pacienta na urologii po orchiektomii pro nádorové onemocnění
Other Titles: Nursing care for patients in urology after orchiectomy for cancer
Authors: Boháčová, Karla
Advisor: Krocová, Jitka
Referee: Holubová, Adéla
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3828
Keywords: testikulární nádory;ošetřovatelská péče;prevence;ošetřovatelský;proces;psychologie;edukace;mužské pohlavní orgány;komunikace
Keywords in different language: testicular tumors;nursing care;prevention;nursing process;psychology;education;male sex organs;communication
Abstract: Ve své bakalářské práci se věnuji problematice nádorů varlat a ošetřovatelské péči o nemocné s tímto onemocněním. Zmiňuji fyziologii mužských pohlavních orgánů, základní rozdělení testikulárních nádorů, jejich etiologii, specifikaci a rizikové faktory vzniku zhoubných nádorů varlat. Vzhledem k relativně častému výskytu onemocnění tohoto typu je velmi důležitá včasná diagnostika a informovanost. V závěru se pokusím zhodnotit svou práci.
Abstract in different language: In this undergraduate work is devoted to the issue of testicular cancer and the nursing care of patients with this disease. I mention the physiology and pathophysiology of male sexual organs, the basic division of testicular tumors, their specification and risk factors for testicular cancer. Due to the relatively frequent occurrence of diseases of this type is very important early diagnosis and awareness. In conclusion, will try to evaluate their work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 26-3-formatovana2012 -FINALE.pdfPlný text práce639,39 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Bohacova.zipPosudek vedoucího práce157,65 kBZIPView/Open
Oponent bakalarske prace - Bohacova.zipPosudek oponenta práce516,29 kBZIPView/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Bohacova.jpgPrůběh obhajoby práce122,62 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3828

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.