Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
dc.contributor.authorMariňák, Jan
dc.contributor.refereeKroupa Oldřich, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-17
dc.date.accessioned2020-07-17T13:49:38Z-
dc.date.available2018-10-5
dc.date.available2020-07-17T13:49:38Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-27
dc.identifier78664
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38320
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na elektrodynamické síly, které vznikají při tavení kovů v indukčních kelímkových pecích. První část práce je zaměřena na stručnou teorii indukčního ohřevu. V další části je vysvětlena teorie elektrodynamických sil a dále je práce zaměřena na jejich vznik a na důsledky, které elektrodynamické síly při tavení způsobují. Část práce je zaměřena na princip kelímkových pecí, jejich stínění a vysvětlení teorie a důsledků elektromagnetické průzařnosti. V závěrečné části práce jsou provedeny výpočty pro zjištění, jak je možné důsledky působení elektrodynamických sil vhodně omezit pro efektivní tavení kovů.cs
dc.format43 s. (64 469 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectindukční ohřevcs
dc.subjectindukční kelímková peccs
dc.subjectelektrodynamické sílycs
dc.subjectelektromagnetická průzařnostcs
dc.subjectvíření a vzdutícs
dc.subjecttavení kovůcs
dc.titleElektrodynamické síly při ohřevech elektromagnetickou indukcícs
dc.title.alternativeElectrodynamic forces in induction heating processesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented master thesis is focused on the theory of electrodynamic forces generated by melting metals in induction crucible furnaces. The first part is focused on a brief theory of induction heating. The next part explains the theory of electrodynamic forces and then the work is focused on their origin and on the consequences that electrodynamic forces cause during melting. Part of the thesis is focused on the principle of crucible furnaces, their shielding and explanation of theory and consequences of electromagnetic transparency effect. In the final part of thesis, calculations are made to determine the limitations of the effects of electrodynamic forces for efficient metal melting.en
dc.subject.translatedinduction heatingen
dc.subject.translatedinduction crucible furnaceen
dc.subject.translatedelectrodynamic forcesen
dc.subject.translatedelectromagnetic transparency effecten
dc.subject.translatedwhirling and heavingen
dc.subject.translatedmelting of metalsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jan_Marinak.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
078664_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
078664_oponent.pdfPosudek oponenta práce894,46 kBAdobe PDFView/Open
078664_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce83,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.