Title: Metodika pro aplikaci pravidel provozování distribuční soustavy při vyřizování žádostí o paralelní provoz výroben a akumulačních zařízení s distribuční soustavou
Other Titles: Methodology for using of the distribution code in the processing the requests for generation and storage system operation
Authors: Měsíček, Lukáš
Advisor: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hošťálek Petr, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38325
Keywords: distribuční soustava;decentralizovaná výroba;mikrozdroj;zpětné vlivy;regulace napětí;připojení výrobny
Keywords in different language: distribution system;decentralized generation;microsource;disturbance;voltage regulation;power plant connection.
Abstract: Diplomová práce se zabývá požadavky na nově připojované výrobny a souvisejícím procesem vyřizování žádostí o paralelní provoz výroben a akumulačních zařízení s distribuční soustavou. Úvodní část práce uvádí přehled legislativních a technických podmínek pro připojování výroben a akumulačních zařízení k distribuční síti. Dále je popsán proces posuzování žádosti o připojení a jsou navržena a popsána typová schémata. V rámci práce byla vytvořena metodika postupu pro posouzení žádosti o připojení výrobny nebo akumulačního zařízení, která bude prakticky použitelná při vyřizování žádosti o připojení.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on the requirements for newly connected power stations and the related procedure of processing requests for parallel work of power stations and accumulation equipments with the distribution system. The introductory part of the thesis lists the legislative and technical conditions for connecting power stations and accumulation equipments to the distribution system. Then it describes the procedure of assessment of the requirements for connection. Type schemes are designed and described as well. In the frame of the thesis there was created a methodology for the procedure of assessing the requests for connecting a power station or accumulation equipments. The procedure will be practically applicable to the processing of requests for connection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Lukas Mesicek.pdfPlný text práce6,23 MBAdobe PDFView/Open
078669_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
078669_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
078669_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce78,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38325

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.