Title: Spolehlivé zabezpečení dodávky elektrické energie v průmyslové zóně Kostelec u Stříbra
Other Titles: Reliable security of electricity supply in the industrial zone of Kostelec u Stříbra
Authors: Levko, Martin
Advisor: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38335
Keywords: průmyslová zóna;distribuční soustava;vysoké napětí;transformovna;transformátor;vedení;připojování;rezervovaný příkon;rezervovaná kapacita;zásobování;napájení;ekonomické hodnocení;odchylka napětí;zkrat
Keywords in different language: industrial zone;electric power distribution;high voltage;substation;transformer;overhead power line;connecting;maximum possible load;power demand;electricity provision;supply;economic evaluation;voltage drop;short circuit
Abstract: Předmětem této diplomové práce je zajistit spolehlivé zásobování průmyslové zóny z distribuční sítě vysokého napětí. Průmyslová zóna je ve fázi rozvoje a od tamních odběratelů se očekává výrazný nárůst rezervovaného příkonu. Mým cílem je analyzovat stávající stav distribuční soustavy a s ohledem na očekávaný rozvoj průmyslové zóny navrhnout několik možných úprav distribuční soustavy. Na základě technicko-ekonomického hodnocení vyberu optimální způsob zásobování zóny a popíšu jej.
Abstract in different language: The subject of this master thesis is to ensure reliable supply of electricity in industrial zone from high voltage distribution grid. The industrial zone is in the development so we can expect rapid increase of power demand. My goal is to analyze the current state of distribution grid. Then I have to suggest possible modifications of grid while respecting expected development of industrial zone. I choose the optimal method of electricity supply on the basis of technical-economic evaluation. Next I describe this method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Levko.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFView/Open
078680_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
078680_oponent.pdfPosudek oponenta práce886,57 kBAdobe PDFView/Open
078680_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce87,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.