Title: Průrazné napětí izolace při impulzním namáhání
Other Titles: Insulation breakdown voltage during impulse stress
Authors: Hejtmánková, Petra
Advisor: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38342
Keywords: izolace;rázový generátor;impulzní napětí;atmosférický oscilační impulz;průrazné namáhání;napěťové zkoušky;50% průrazné napětí.
Keywords in different language: insulation;impulse generator;oscillating lightning impulse;breakdown stress;voltage tests;50% breakdown voltage.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku testování pevnosti izolace při jejím namáhání impulzním atmosférickým napětím o různých parametrech. V úvodní části jsou vysvětleny základní pojmy, popsány napěťové zkoušky a shrnuty aktuální poznatky týkající se řešené oblasti zkoumání. Hlavním cílem práce bylo realizovat sérii napěťových zkoušek, na jejich základě posoudit průrazné chování plynné izolace v závislosti na tvaru impulzu při konkrétním uspořádání zkušebního obvodu a výsledky porovnat s dosavadními zkušenostmi.
Abstract in different language: The master thesis is focused on the issue of insulation strength testing during its stress by lightning impulse with various parameters. At the beginning of this work, there are explained the basic concepts, described the voltage tests and summarized the current knowledge concerning this research area. The main aim of this work was to realize a series of voltage tests, and to consider breakdown behavior of gaseous insulation depending on the shape of the impulse in the particular arrangement of the test circuit on these tests, and to compare the results with previous experience.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hejtmankova.pdfPlný text práce7,43 MBAdobe PDFView/Open
078802_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce918,68 kBAdobe PDFView/Open
078802_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
078802_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce57,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38342

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.