Title: Studie malé vodní elektrárny na Berounce
Other Titles: Design of small hydro power plant on river Berounka
Authors: Čejka, Jindřich
Advisor: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Referee: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38344
Keywords: vodní elektrárna;malá vodní elektrárna;vodní turbína;generátor;energie vody;tok;řeka;elektrická energie
Keywords in different language: hydropower station;small hydropower station;water turbine;generator;energy of water;flow;river;electrical energy;elektricity
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá studií malé vodní elektrárny na Berounce v lokalitě Dolanského mlýna. Cílem této práce je zpracovat návrh na rekonstrukci a úpravu lokality Dolanského mlýna a provedení energetického, ekologického a ekonomického zhodnocení.
Abstract in different language: This master thesis presents the study of small hydropower station at Berounka river in the location of Dolan mill. The object of this thesis is a treatment for reconstruction or modification of location of Dolan mill and making of an overall evaluation (energy, ecological and economical).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Cejka_Jindrich.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
078804_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce903,97 kBAdobe PDFView/Open
078804_oponent.pdfPosudek oponenta práce866,88 kBAdobe PDFView/Open
078804_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce65,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38344

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.