Title: Ošetřovatelská péče o muže s anorexií
Other Titles: The treatment care about men with anorexia
Authors: Hrubcová, Marie
Advisor: Kovandová, Helena
Referee: Luhanová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3837
Keywords: poruchy příjmu potravy;mentální anorexie;diet;kazuistika;BMI;léčba;ošetřovatelská péče;edukace
Keywords in different language: eating disorders;anorexia nervosa;diet;case study;BMI;treatment;nursing care;education
Abstract: Bakalářská práce ?Ošetřovatelská péče o muže s anorexií? se věnuje problematice poruch příjmu potravy u mužů a zabývá se komplexní ošetřovatelskou péčí. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. V teoretické části je definováno psychiatrické onemocnění mentální anorexie, jsou popsány její projevy a příznaky, rizikové faktory ovlivňující vznik mentální anorexie u mužů, diagnostická kritéria, možné zdravotní komplikace a léčba onemocnění. Je zde zmíněna výživa člověka a složení stravy. Informuje o statistických údajích onemocnění a seznamuje nás s Občanským sdružením Anabell. Praktická část navrhuje realizaci plánu ošetřovatelské péče zpracovaný metodou ošetřovatelského modelu a vyhledává možné ošetřovatelské problémy.
Abstract in different language: Bachelor work ?Nursing care of men with anorexia? deals with the issue of eating disorders by men and complex nursing care. The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part is defined psychiatric disorder anorexia nervosa, described the signs and symptoms, risk factors influencing the emergence of anorexia nervosa by men, diagnostic criteria, possible medical complications and treatment of disease. There is mention human nutrition and diet. It informs about the statistics of disease and introduces us to the civic association Anabell. Practical part proposes plan acut nursing care treated by the nursing model and it´s searches for possible nursing problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrubcova-Marie_Bakalarska-prace.pdfPlný text práce484,09 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Hrubcova.jpgPosudek vedoucího práce143,74 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Hrubcova.zipPosudek oponenta práce295,47 kBZIPView/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Hrubcova.jpgPrůběh obhajoby práce103,59 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.