Title: Návrhy pro zvýšení návštěvnosti českými návštěvníky ve vybrané zahraniční destinaci
Other Titles: Suggestions for increase of the number of Czech visitors in a selected foreign destination
Authors: Goliatová, Simona
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38375
Keywords: dubaj;destinace;cestovní ruch;český turista;návštěva
Keywords in different language: dubai;destination;tourism;czech tourist;visit
Abstract: Předložená bakalářská práce se zaměřuje na vypracování návrhů pro zvýšení návštěvnosti českými turisty v konkrétní destinaci. Zvolená destinace je podrobně zanalyzována v první části této vypracované práce. Ta je označena jako teoretická. Dále se tato část zabývá cestovním ruchem, jeho složkami a konkrétní propagací vybrané destinace v České republice. Druhá část - praktická, se věnuje analýze nabídek zájezdů na trhu a zkoumání povědomí o této destinaci. V závěru této práce jsou uvedeny návrhy pro zvýšení počtu návštěvníků a vypracovány balíčky zájezdů pro potenciální skupiny zákazníků.
Abstract in different language: The submitted thesis is focused on creating suggestions for increasing the number of Czech visitors in a certain destination. Selected destination is analysed in a detail in the first part of this thesis. That is marked as a theoretical part. Followed by dealing with tourism, its components and specific promotion of the selected destination in the Czech Republic. The second part - practical, is devoted to the analyse of the offers of the trips on a market a and researching the awareness of this destination. In the conclusion of this thesis, there are introduced suggestions for increasing the number of visitors and provided the trip packages for potential groups of costumers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Simona Goliatova.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Goliatova_Simona_o.pdfPosudek oponenta práce227,84 kBAdobe PDFView/Open
Goliatova_Simona_v.pdfPosudek vedoucího práce232,37 kBAdobe PDFView/Open
Goliatova.pdfPrůběh obhajoby práce210,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.