Title: Analýza postojů k obsluze v zařízeních rychlého občerstvení
Other Titles: Analysis of customers view on service in fastfood restaurants
Authors: Hrabětová, Zuzana
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Zelenka Lenka, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38384
Keywords: zákazník;spokojenost;stravovací služby;rychlé občerstvení
Keywords in different language: customer;satisfaction;catering services;fast food
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu postojů zákazníků k obsluze v zařízeních rychlého stravování. Cílem práce je analyzovat postoje a názory zákazníků restaurací rychlého občerstvení a zjistit klíčové momenty, které ovlivňují spokojenost zákazníků s obsluhou v těchto zařízeních. Teoretická část je věnována pojmům zákazník, spokojenost, stravovacím službám a restauracích rychlého občerstvení. Praktická část je zaměřena na představení subjektů největších řetězců rychlého občerstvení v České republice, dotazníkovému šetření, pozorování obsluhy a rozhovorům se zákazníky a manažerem jedné z představených restaurací rychlého stravování. Závěrečná část práce je věnována doporučením pro zlepšení obsluhy v zařízeních rychlého stravování a shrnutí výsledků analytické části práce.
Abstract in different language: The bachelor focuses on the analysis of customers' attitudes towards services in fast food restaurants. The objective is to analyze the attitude and opinions of fast food restaurants' customers and to determine key moments that influence the satisfaction of customers with services in these facilities. The theoretical part is dedicated to the explanation of terms such as a customer, satisfaction, catering service and fast food restaurant. The practical part is focused on introducing the biggest chains of fast food restaurants in the Czech Republic. This part includes the questionnaire survey, the observation of services and the interviews with the customers about services as well as with the manager of one of the mentioned fast food restaurants. In the final part, there are suggestions for improvement of the services in fast food restaurants and the summary of the results of analytical part of the bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Analyza postoju k obsluze v zarizenich rychleho obcerstveni - Zuzana Hrabetova.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFView/Open
Hrabetova_Zuzana_v.pdfPosudek vedoucího práce48,22 kBAdobe PDFView/Open
Hrabetova_Zuzana_o.pdfPosudek oponenta práce223,94 kBAdobe PDFView/Open
Hrabetova_Z_p.pdfPrůběh obhajoby práce93,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.