Název: Využití autobiografie v ošetřovatelském procesu u pacientů s demencí
Další názvy: Usage of autobiography in nursing process for Dementia patients.
Autoři: Kazdová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Fremrová, Vladimíra
Oponent: Kroupová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3841
Klíčová slova: demence;autobiografie;ošetřovatelský proces;ošetřovatelský model;sociální zařízení;klient
Klíčová slova v dalším jazyce: dementia;autobiografy;nursing process;nursing model;social facilities;client
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá demencí a vhodností použití autobiografie v ošetřovatelském procesu. Teoretická část zahrnuje fakta o demenci, popisuje psychobiografický model podle profesora E. Böhma, ošetřovatelský model podle H. Peplau a M. Gordonové. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, jsou použity tři kazuistiky, které se zaměřují na použití autobiografie u pacientů s demencí.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with dementia and the suitability of the use the autobiography in the nursing process. The first theoretical part is based on an analysis facts of dementia, describes psychological system or model by professor E. Böhm; it also examines the nursing model according Peplau H. and M. Gordon. The second practical part includes qualitative research. There are used three main examples of case reports that focus to the use the autobiography of patients who suffer from dementia. This thesis could exist without my subjective ? it is not possible to be distant from my individual insight due to the fact that an individual Insight is necessary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Kazdova Eva.pdfPlný text práce89,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Kazdova.jpgPosudek vedoucího práce121,56 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Kazdova.jpgPosudek oponenta práce124,34 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Kazdova.jpgPrůběh obhajoby práce103,34 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3841

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.